VOLKSWAGEN MÄRKESSERVICE SEDAN 1996.

Mobilitetsgaranti

Volkswagen Mobilitetsgaranti

Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om din Volkswagen skulle bli akut okörbar, dygnet runt, 365 dagar om året. Det spelar ingen roll var du befinner dig – ring 0800 188 288 så får du all den hjälp du behöver. MobilitetsGarantin gör att du aldrig blir stående och gäller alla Volkswagenmodeller från 1986 och framåt, förutsatt att du lämnar in din bil för en Grundservice/Long Life Service på en auktoriserad VW-verkstad.

Om oturen är framme så täcker mobilitetsgarantin:

Fri bärgning.
Om problemen inte kan lösas på platsen, bärgar vi din Volkswagen till närmaste Auktoriserade Volkswagenverkstad. MobilitetsGarantin täcker kostnaden för bärgningen om bilen skulle vara akut okörba.

Fri lånebil.*
Om din bil skulle vara akut okörbar och verkstaden inte kan reparera bilen omgående får du låna en fri hyr-/lånebil. Du får ha bilen i upp till tre dygn utan kmbegränsning medan vi tar hand om din Volkswagen. Det enda du behöver betala för är bränslet.

Fri övernattning.*
Om du inte befinner dig på din hemort kan du också välja att övernatta stället för att utnyttja hyr-/lånebil eller taxi. MobilitetsGarantin täcker kostnaden för ett dygn på hotell inklusive frukost för alla som reser i bilen.

Alternativ resa.*
Som alternativ till hyr-/lånebil eller hotellövernattning kan du få ersättning för resa med almänna kommunikationsmedel som buss, tåg, taxi etc. MobilitetsGarantin ersätter resor för maximalt samma belopp som motsvarande kostnad för hyr/lånebil.

När gäller inte Mobilitetsgarantin?
- Att de vid Grundservice/Longlifeservice rekommenderade reparationer/tilläggsarbeten ej utförts.
- Olycka (T.ex. att man kört på något)
- Yttre påverkan.
- Bristande skötsel.
- Felaktigt handhavande.
- Avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende.
- Eget vållande (glömt lyset på, bränslebrist etc).
- Felaktig eller ej fackmannamässigt utförd reparation.
- Användning av reservdelar/tillbehör ej godkända av Volkswagen AG.
- Av Volkswagen AG ej godkända förändringar av bilen.
- Deltagande i motorsporttävlingar.
- Krig, inre oroligheter, mobilisering, jordbävningar eller andra fall av force majeure.
Volkswagen Mobilitetsgaranti gäller inte heller om bilen är avställd eller omfattas av körförbud.

Mera information på:
www.volkswagen.fi
vw logo

Seat Mobilitetsgaranti


Tel: 0600 - 122 66 (0,30 €/min + pvm).
För mera information:
www.seat.fi
seat logo
© BN Bilservice 2017. Created by MR MEDIA.
bn logo offc